Started on 01/01/1970 20 ώρες
120 €
Το κέντρο δια βίου μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» οργάνωσε και σχεδίασε το σεμινάριο «SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων», διάρκειας 20 ωρών. Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο δίνοντας στον εκπαιδευόμενο την ευελιξία να παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης στατιστικών μεθόδων για το χειρισμό της ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα SPSS. [ultimate_ctation ctaction_background="rgba(0,112,156,0.7)" ctaction_background_hover="rgba(0,112,156,0.26)" text_font_size="desktop:16px;"]Βασική επιδίωξη είναι ο εκπαιδευόμενος να είναι…

Το κέντρο δια βίου μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» οργάνωσε και σχεδίασε το σεμινάριο «SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων», διάρκειας 20 ωρών.

Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο δίνοντας στον εκπαιδευόμενο την ευελιξία να παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης στατιστικών μεθόδων για το χειρισμό της ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα SPSS.

[ultimate_ctation ctaction_background=”rgba(0,112,156,0.7)” ctaction_background_hover=”rgba(0,112,156,0.26)” text_font_size=”desktop:16px;”]Βασική επιδίωξη είναι ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μια στατιστική ανάλυση, έχοντας μία σφαιρική γνώση και αντίληψη των δυνατοτήτων του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χειριστεί με διάφορους τρόπους τα διαθέσιμα δεδομένα και δώσει απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες.[/ultimate_ctation]
Διδακτικές Ενότητες

Ενότητα 1: Εισαγωγή
• Βασικές έννοιες στατιστικής
• Γνωριμία με το SPSS
• Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS

 

Ενότητα 2: Περιγραφική Στατιστική
• Μέτρα θέσης και διασποράς
• Στατιστική απεικόνιση δεδομένων

 

Ενότητα 3: Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων
• Έλεγχος Κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov & Έλεγχος t του Student για ένα δείγμα
• Έλεγχοι υποθέσεων

 

Ενότητα 4: Παλινδρόμηση
• Συντελεστές συσχέτισης δεδομένων
• Διάγραμμα Διασποράς
• Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
• Πολλαπλή Παλινδρόμηση
• Δίτιμη Λογιστική Παλινδρόμηση

 

Ενότητα 5: Κατηγοριοποίηση δεδομένων
• Παραγοντική ανάλυση
• Ανάλυση κατά συστάδες
• Διαχωριστική ανάλυση

 

Ενότητα 6: Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
• Στοιχεία διοίκησης ολικής ποιότητας
• Διαγράμματα ελέγχου ποιότητας

Στόχος
  • Η  εξοικείωση με το πρόγραμμα και η ορθή χρήση του.
  • H κατανόηση της εκμάθησης της ανάλυσης δεδομένων και της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων με την εφαρμογή των στατιστικών κριτηρίων.
  • H εκμάθηση και ο χειρισμός του SPSS (Statistical Package for Social Sience), του πλέον ευρέως διαδεδομένου στατιστικού λογισμικού.
Μετά το σεμινάριο

Η σημαντική ανάπτυξη που γνωρίζει η έρευνα στις μέρες μας σε κάθε τομέα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες για σωστή εκτέλεση των στρατηγικών της ανάλυσης δεδομένων καθιστά το SPSS ένα εύχρηστο και λειτουργικό λογισμικό στα χέρια του κάθε ερευνητή οποιασδήποτε ειδικότητας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις που αφορούν στην ανάλυση δεδομένων και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και να συμμετάσχει στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών (π.χ., πτυχιακές, επιστημονικά άρθρα, εργασίες συνεδρίων), καθώς και να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη γνώση στη βελτίωση της επιστημονικής του ανέλιξης.

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Φοιτητές, Σπουδαστές, Εργαζόμενους, καθώς και σε μεμονωμένους χρήστες ή ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στην επιστήμη των Υπολογιστών.

Διάρκεια & Κόστος

Το σεμινάριο είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών και το κόστος είναι 120 ευρώ.

Υπεύθυνη Προγράμματος: κα Μαρία Γιαμπουλάκη

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Λίτσα Μπιστιτζιάνου.

Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 16:00

Τηλ. επικοινωνίας: 2811 103135-6.

Fax.: 2811 118000.

Email: litsab@europeanprogress.gr

Εισηγητής

Γιώργος Κουκάκης

Ο Γιώργος Κουκάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι κάτοχος δυο Μεταπτυχιακών τίτλων, στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2008 εργάζεται ως καθηγητής Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια.

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Επιλέξτε το σεμινάριο που επιθυμείτε από την λίστα: