ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Πρόοδος για λογαριασμό συνεργάτη της αναζητά: υπάλληλο φαρμακείου για πλήρη απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Απαιτείται:

Προϋπηρεσία σε φαρμακείο τουλάχιστον ένα έτος

Γνώση αγγλικών και ικανότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οργανωτικότητα και ομαδικό πνεύμα

Σχετικό πτυχίο με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί, όπως και κάθε επιπλέον γλώσσα

Προσφέρονται:

ικανοποιητική αμοιβή

ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο giampoulaki@europeanprogress.gr γράφοντας στο θέμα: ΘΚ Φ1

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Πρόοδος για λογαριασμό συνεργάτη της αναζητά: αισθητικό για πλήρη απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Απαιτείται:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο έτη (σε φαρμακείο ή σε κατάστημα καλλυντικών)

Γνώση αγγλικών και ικανότητα χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οργανωτικότητα και ομαδικό πνεύμα

Σχετικό πτυχίο με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί, όπως και κάθε επιπλέον γλώσσα

Προσφέρονται:

ικανοποιητική αμοιβή

ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο giampoulaki@europeanprogress.gr γράφοντας στο θέμα: ΘΕ Φ2