Το κέντρο δια βίου μάθησης Ευρωπαϊκή Πρόοδος συμμετέχει στο διετές έργο Virtus, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την δράση Erasmus + (ΚΑ3): Υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής.

 

Ο κύριος στόχος του  έργου «Virtus – Virtual Vocational Education and Training»  είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, πλήρως λειτουργικού εικονικού κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει  κατάλληλα σχεδιασμένα πιστοποιημένα μαθήματα.

Το  εικονικό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα παρέχει δύο (2)  πιστοποιημένα courses στα εξής θεματικά αντικείμενα:

  1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας και
  2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν με την μέθοδο e-learning.

 

Η συμμετοχή στα μαθήματα και στην  πιστοποίηση είναι δωρεάν. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην εξής φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTbSOIAgIR3Ye8EwN_FyRG8SnnSaz2dDnovTn7wvpHi498g/viewform?c=0&w=1

 

 

1η σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Πριν λίγο καιρό εκδόθηκε και η πρώτη σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS στον κλάδο του τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχει μόνο το προσωπικό των επιχειρήσεων αλλά και οι ιδιοκτήτες αυτών. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τομέα τουρισμού υπάρχουν ιδιοκτήτες μικρών ή μεσαίων τουριστικών μονάδων, οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να διοικήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους.

Τα πορίσματα προέκυψαν έπειτα από συμπλήρωση ερωτηματολογίων τα οποία συμπλήρωσαν εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανθρώπων που εμπλέκονται στους δύο αυτούς τομείς.

Αναλυτικά η πρώτη σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εδώ:

http://virtus-project.eu/wp-content/uploads/2017/05/1st-Policy-brief-on-Virtual-VET-Greek.pdf

 

 

Η κοινοπραξία του VIRTUS PROJECT αποτελείται από 5 παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έναν οργανισμό πιστοποίησης και ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Αναλυτικά, στο έργο συμμετέχουν το ΚΕΚ EUROTRAINING (συντονιστής εταίρος) με έδρα την Αθήνα, η «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, το BEST με έδρα την Αυστρία, το FFE με έδρα την Ισπανία, το CESIE με έδρα την Ιταλία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ECQA με έδρα την Αυστρία και το Πανεπιστήμιο του AACHEN (RWTH AACHEN UNIVERSITY) με έδρα την Γερμανία.

 

 

Σε ότι αφορά την Κρήτη, για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» ( Μαρία Γιαμπουλάκη,  τηλ 2811 103135 και giampoulaki@europeanprogress.gr )

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το έργο από την σελίδα http://virtus-project.eu/ , στο FACEBOOK (Virtus – Virtual Vocational Education and Training) και στο TWITTER (VIRTUS).

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.