Started on 01/01/1970
350 €

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το κέντρο δια βίου μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» σε συνεργασία με τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτή από την SCA στο Ηράκλειο, κ. Γιώργο Σπιθάκη οργάνωσε και σχεδίασε το σεμινάριο Barista, το οποίο χωρίζεται σε δύο αυτόνομες ενότητες.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται με βάση το εκπαιδευτικό πλάνο μαθημάτων του Speciality Coffee Association (SCA).

Ποιος είναι ο SCA

Ο SCA (Speciality Coffee Association), είναι ένας νέος οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε από την ένωση των δυο μεγαλύτερων οργανισμών Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Καφέ Παγκοσμίως, τον Ευρωπαϊκό (SCAE) και τον Αμερικανικό (SCAA). Τα μέλη των δυο οργανισμών μετά από ψηφοφορία που έγινε το 2016 οδήγησαν στην ενοποίηση των παραπάνω. Από την 1 Ιανουαρίου 2017 και οι δύο οργανισμοί λειτουργούν πλέον σαν ενιαίος φορέας Πιστοποίησης, Εκπαιδεύσης, Διαγωνισμών, Εκδηλώσεων και Έρευνας. Μετράει χιλιάδες μέλη και οι Εκπαιδεύσεις και οι Πιστοποιήσεις που δίνει έχουν αναγνωρισμένο κύρος σε ολόκληρο τον κόσμο. Mέλη του οργανισμού μπορεί να είναι μεμονομένα άτομα που εργάζονται ή όχι στον χώρο του καφέ καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας του.

Ο οργανισμός έχει δημιουργήσει το Coffee Diploma System (CDS) με το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση γύρω από 5 διαφορετικά πεδία δράσης του εξαιρετικού καφέ.

Τα μαθήματα παραδίδονται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές οι οποίοι ελέγχονται με ένα σύστημα επιθεωρήσεων και παρακολούθησης για το κύρος και την ποιότητα των μαθημάτων που παραδίδουν.

Μπορούμε να σας οδηγήσουμε με σιγουριά στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και Πιστοποίηση που παρέχεται Παγκοσμίως γύρω από το δημοφιλέστερο ρόφημα στον κόσμο!

Τα τμήματα που δημιουργούνται είναι ολιγομελή για την καλύτερη παρακολούθηση των σεμιναρίων για αυτό και είναι περιορισμένες οι θέσεις μας.

Τηρείται πάντα σειρά προτεραιότητας.

Σκοπός του σεμιναρίου :

Ο σκοπός των σεμιναρίων είναι οι εργαζόμενοι και τα άτομα που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα του barista, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις σε ότι αφορά τη σωστή μεθοδολογία παρασκευής καφέ. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση παρασκευής ροφημάτων espresso, capppucino, και τεχνικες βρασίματος και σερβιρίσματος του γάλακτος. Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τον θαυμαστό κόσμο του καφέ για προσωπική τους ευχαρίστηση.

Στο τέλος κάθε ενότητας οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πιστοποίηση με βάση την γραπτή και θεωρητική εξέταση του SCA και ν’ αποκτήσουν το αντίστοιχο δίπλωμα.

Διδακτικές Ενότητες

Ενότητα 1: Εισαγωγή στον καφέ

 • Θεωρητική ανάπτυξη της ιστορίας του καφέ και των μορφών που τον συναντάμε στην αγορά
 • Σημασία και θέση που κατέχει στην παγκόσμια αγορά και στο χρηματιστήριο
 • Γευστική δοκιμασία διαφορετικών τύπων καφέ για προβολή και αναγνώριση σημαντικών διαφορών
 • Αναφορά σε ιστορικά στοιχεία εξέλιξης και ανάπτυξης του καφέ
 • Αναφορά στη μορφολογία, καλλιέργεια, συγκομιδή και επεξεργασία του καρπού. Επεξήγηση διαφορετικών μεθόδων επεξεργασίας και ιδιαιτερότητες – ταυτότητες που παρουσιάζουν οι μέθοδοι αυτοί
 • Αναφορά και επεξήγηση της σωστής μεθόδου φύλαξης – διακίνησης – χρήσης του.
 • Καβούρδισμα του καφέ. Αναφορά στις μεθόδους και επεξήγηση αυτών.
 • Σκοπός του καβουρδίσματος και σημαντικές διαφορές που αποκτά το σπυρί κατά την διαδικασία
 • Βασική αρχή εκχύλισης και διάλυσης καφέ
 • Προϊόντα καφέ που συναντάμε στην αγορά

 

Ενότητα 2: Barista Skills Foundation

 • Βασική κατανόηση των γεύσεων μεταξύ των ποικιλιών Αράμπικα – Ρομπούστα. Γευστική δοκιμή.
 • Σωστή χρήση και αποθήκευση του καφέ
 • Σωστή υγιεινή και οργάνωση χώρου εργασίας – αποκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού
 • Μύλος άλεσης καφέ
 • Η κατάλληλη δόση καφέ και η σωστή τεχνική
 • Ρύθμιση δόσης και σωστή δοσολογία
 • Βαθμός αλέσματος και επιπτώσεις στην εκχύλιση
 • Μηχανή Espresso (παρουσίαση, χρήση, συντήρηση, οργάνωση)
 • Η χρήση και η διαχείριση του γάλακτος και της κρέμας
 • Παρουσίαση και παρασκευή ροφημάτων espresso, cappuccino, latte
 • Τρόποι επικοινωνίας και συμπεριφοράς προς καταναλωτές – πελάτες και συναδέλφους
 • Πρακτική άσκηση από τους εκπαιδευόμενους κατά πλάνο εκπαίδευσης του SCAE Barista Skills Foundation

 

 Μετά το τέλος της κάθε ενότητας ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις προκειμένου να πάρει την πιστοποίηση SCA και το κόστος αυτής ανέρχεται στο ύψος των 60 ευρώ ανά ενότητα.

Ενότητα 1: Πιστοποίηση SCA Introduction To Coffee

Ενότητα 2: Πιστοποίηση SCA Barista Skills Foundation.

Οι δύο ενότητες αποτελούν αυτοτελή σεμινάρια και αυτοτελείς πιστοποιήσεις. Το άτομο έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει όποια ενότητα από τις δύο επιθυμεί.

Για την ολοκληρωμένη όμως προετοιμασία και καλύτερη κατανόηση του επαγγέλματος barista, συστήνεται να παρακολουθηθούν και οι δυο ενότητες.

Διάρκεια & Κόστος

Η ενότητα 1 διαρκεί 4 ώρες (1 ημέρα) και το κόστος ανέρχεται στο ύψος των 160 ευρώ.

Η ενότητα 2 διαρκεί 10 ώρες (2 ημέρες) και το κόστος ανέρχεται στο ύψος των 190 ευρώ.

Το συνολικό κόστος και για τις δύο ενότητες είναι 350 ευρώ.

Το άτομο έχει την δυνατότητα  να παρακολουθήσει το σεμινάριο χωρίς να δώσει την αντίστοιχη πιστοποίηση αν αυτό επιθυμεί.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, αναγνωρισμένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: κα Μαρία Γιαμπουλάκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2811 103135, 2811 103136.

Fax.: 2811 118000

Email: giampoulaki@europeanprogress.gr

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 15:00 για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εισηγητής

Γεώργιος Σπιθάκης

Η εργασιακή εμπειρία του Γιώργου Σπιθάκη με τον καφέ ξεκινάει το 2000, ενώ από το 2003 αποτελεί την κύρια του απασχόληση.  Από το 2006 εκπαιδεύει, συμβουλεύει και παραδίδει σεμινάρια και εισηγήσεις καφέ τόσο μεμονωμένα σε επαγγελματίες και εργαζομένους, όσο και σε εταιρείες και επιχειρήσεις εστίασης. Από το 2011 είναι μέλος του SCAE και από το 2015 είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής  στα επίπεδα Barista και Brewing. Σήμερα, πιστοποιημένος γευστικός κριτής στους διαγωνισμούς καφέ του SCAE, συνιδιοκτήτης του Crop Roastery-Brewery στο Ηράκλειο επιμελείται την αναζήτηση, γευσιγνωσία, επιλογή, καβούρδισμα και συνταγολόγηση του καφέ, έχει δημιουργήσει την ομάδα του Crop την οποία εκπαιδεύει, επιβλέπει και φροντίζει να κρατά σε συνεχή προγράμματα αναζήτησης γνώσεων και γευστικών εμπειριών!

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Επιλέξτε το σεμινάριο που επιθυμείτε από την λίστα:

Σύμφωνα με τον νέο γενικό Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) απαιτείται η συναίνεσή σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα σεμινάρια που υλοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Πρόοδο και για τα οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον.