Started on 01/01/1970 15 ώρες
130 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & MANAGEMENT

Όταν τα άτομα και οι ομάδες καταφέρνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά θα είναι σε θέση να επιτύχουν δημιουργικά και βιώσιμα αποτελέσματα.

Τα λάθη στην επικοινωνία βρίσκονται στη ρίζα πολλών προβλημάτων. Μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα ποιότητας, συγκρούσεις, χαμένες προθεσμίες και χαμένες ευκαιρίες. Παρά την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στις δεξιότητες επικοινωνίας, πολλά άτομα και οργανισμοί συνεχίζουν να δυσκολεύονται να γνωστοποιήσουν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες τους – είτε σε προφορική είτε σε γραπτή μορφή. Αυτή η αδυναμία καθιστά σχεδόν αδύνατο για αυτούς να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στον εργασιακό χώρο και εμποδίζει την αναπτυξιακή τους διαδικασία.

Όταν τα άτομα και οι ομάδες καταφέρνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να ενσωματώνουν τα διάφορα ερεθίσματα και πληροφορίες, να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις εποικοδομητικά, θα είναι σε θέση να επιτύχουν δημιουργικά και βιώσιμα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η πρόκληση είναι να υπογραμμιστεί η σημασία της επικοινωνίας και να υπάρξει μια θετική προσέγγιση των συγκρούσεων και να μάθουν πώς να τις αντιμετωπίζουν και να επωφελούνται από αυτές. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες δραστηριότητες ενδυνάμωσης δεξιοτήτων. Όχι μόνο μπορούν να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ανθρώπων, όπως η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση, αλλά μπορούν επίσης να τους βοηθήσουν να οικοδομήσουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και να ενισχύσουν την επίλυση προβλημάτων των μελών της ομάδας, τη δημιουργική σκέψη και τις δεξιότητες ηγεσίας.

Το εργαστήριο είναι αμιγώς βιωματικό και συμμετοχικό. Αποτελείται από σύντομες εμπλουτισμένες εισηγήσεις, δραστηριότητες που απαντούν στις εξατομικευμένες ανάγκες των συμμετεχόντων, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περιπτώσεων και ομαδικές συζητήσεις. Αντικατοπτρίζοντας και εφαρμόζοντας κάθε εργαλείο στις πραγματικές καθημερινές εργασιακές συνθήκες στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, την ενδυνάμωση δεξιοτήτων και την υιοθέτηση λειτουργικών στάσεων ζωής.

Βασικά συστατικά των συναντήσεων είναι:
 • Η συνειδητοποίηση των προσωπικών ποιοτήτων των συμμετεχόντων, των προσωπικών πόρων και δυνάμεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.
 • Όλες οι παρεμβάσεις να στοχεύουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την επιθυμητή πορεία της αλλαγής και τη διεύρυνση της προοπτικής τους.
Στόχοι του εργαστηρίου
 • Καθορισμός ατομικών στόχων μάθησης σε σχέση με το προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Ενδυνάμωση οριζόντιων δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση, η διαχείριση των συγκρούσεων και η ομαδική εργασία.
 • Η καθιέρωση ενός ενεργητικού και συμμετοχικού μαθησιακού κλίματος προκειμένου όλοι οι συμμετέχοντες να αισθανθούν ασφαλείς να αναγνωρίσουν στοιχεία του εαυτού τους και να αντιληφθούν την αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

o Όλες οι δραστηριότητες να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση περισσότερο λειτουργικών στάσεων ζωής και τελικά να οδηγήσουν σε ανάληψη πρωτοβουλιών αυτενέργειας, αυτοαξιολόγησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Διδακτικές Ενότητες
 • Προσδοκίες και προσωπικοί στόχοι μάθησης
 • Εισαγωγή στις διαδικασίες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Δημιουργία και διατήρηση υψηλής ποιότητας σχέσεων στην εργασία
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση άλλων ανθρώπων – ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση
 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία
 • Ενημέρωση & Αξιολόγηση
Διάρκεια & Κόστος

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 15 ωρών και το κόστος του είναι 130 ευρώ.

Διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: κα Μαρία Γιαμπουλάκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2811 103135, 2811 103136.

Fax.: 2811 118000

Email: giampoulaki@europeanprogress.gr

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 15:00 για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εκπαιδευτής

Κωστής Φλουρής

Ο Κωστής Φλουρής σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc στη Διεθνή Οικονομια). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτης ενηλίκων και σύμβουλος σταδιοδρομίας που έχει συνεργαστεί με διάφορες ομάδες για τη βελτίωση ικανοτήτων όπως η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργική σκέψη, η συνεργασία και η αυτο-αποτελεσματικότητα.
Επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο για τη σταδιοδρομία τους, είτε ξεκινούν τώρα στο εργατικό δυναμικό, είτε όχι. Έχει επίσης συνεργαστεί με εταιρείες που επενδύουν σε θέματα όπως η διαχείριση των συγκρούσεων και η βελτίωση του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Πρόσφατα, εργάστηκε με μαθητές και μακροχρόνια ανέργους, διευκολύνοντας τη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης.

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Επιλέξτε το σεμινάριο που επιθυμείτε από την λίστα:

Σύμφωνα με τον νέο γενικό Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) απαιτείται η συναίνεσή σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα σεμινάρια που υλοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Πρόοδο και για τα οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον.