Started on 01/01/1970 40 ώρες
250 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το κέντρο δια βίου μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» οργάνωσε και σχεδίασε το σεμινάριο «Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA », διάρκειας 40 ωρών.

Η γλώσσα προγραμματισμού Java είναι από τις δημοφιλέστερες στο είδος της και αυτό διότι εν συγκρίσει με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, η JAVA είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι προγράμματα που είναι γραμμένα στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA, τρέχουν με τον ίδιο τρόπο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Τέλος η Java θεωρείται από τις καταλληλότερες γλώσσες για να μάθει κάποιος προγραμματισμό λόγω της απλότητας της σε σχέση με άλλες γλώσσες.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλες τις βασικές (και όχι μόνο) αρχές της Java. Θα είναι σε θέση να έχουν πλήρη αντίληψη περί κώδικα Java, της λογικής των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού και να κάνουν τα επόμενα τους βήματα στον προγραμματισμό εφαρμογών ή να έχουν εφόδιο τη γλώσσα ώστε να είναι σε θέση να μάθουν προγραμματισμό για Android OS.

Απευθύνεται σε :

Σε άτομα με καλή αντίληψη και επαφή με υπολογιστές.

Προηγούμενες απαιτήσεις προγραμματισμού δε θεωρούνται αναγκαίες.

Διδακτικές Ενότητες
 1. Τι είναι η Java
  1. Ιστορία της Java
  2. Τι είναι ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Object Oriented Programming – OOP)
  3. Βασικές αρχές και δομές
  4. Flowchars και UML διαγράμματα
  5. Κατανόηση αλγορίθμων
  6. Διαχείριση Μνήμης και garbage collection
  7. Επιλέγοντας περιβάλλον ανάπτυξης
 2. Εγκατάσταση λογισμικού
  1. Εγκατάσταση Java για Windows
  2. Εγκατάσταση IntelliJ IDEA για Windows
 3. Αρχίζοντας
  1. Το πρώτο πρόγραμμα σε java (Hello World)
  2. Περνώντας παραμέτρους σε εφαρμογή κονσόλας
  3. Οργάνωση java classes σε packages
  4. Δημιουργία ενός Java Project σε IntelliJ IDEA
  5. Παρουσίαση του IntelliJ IDEA
  6. Χρήση του Java API
 4. Δουλεύοντας με Μεταβλητές (Variables)
  1. Primitive Variables
  2. Ορισμός και αρχικοποίηση αριθμητικών μεταβλητών
  3. Αναπαράσταση νομισματικών μεταβλητών με BigDecimal
  4. Μετατροπή αριθμητικών τιμών
  5. Χρήση μαθηματικών operators και η Math class
  6. Χρήση Boolean variables και expressions
  7. Χρήση character variables
  8. Java Operators
 5. Strings
  1. Χρήση Object Data Types
  2. String class
  3. Μετατροπή primitive variables σε Strings
  4. Δημιουργία Strings από πολλαπλές μεταβλητές
  5. Σύγκριση Strings
  6. Διαμόρφωση αριθμητικών τιμών ως Strings
  7. Ανάλυση τιμών strings (parsing string values)
  8. Ημερομηνίες και ώρες
 6. Εξαιρέσεις (Exceptions) και Debugging
  1. Syntax Errors vs Runtime Exceptions
  2. Debugging me to IntelliJ IDEA
  3. Διαχείριση exceptions με try/catch
  4. Δημιουργία πολλαπλών catch blocks
  5. Throwing exceptions
 7. Διαχείριση Ροής Προγράμματος
  1. Conditional Logic
  2. Χρήση Switch Statement
  3. Loops
  4. Δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων μεθόδων
  5. Overloading methods
  6. Arguments by reference or by value
 8. Data Collections
  1. Απλά Arrays
  2. Arrays δύο διαστάσεων και πολυδιάστατα
  3. Διαχείριση resizable arrays μέσω του ArrayList
  4. Διαχείριση μη ταξινομημένων δεδομένων με το HashMap
  5. Looping στα collections με iterators και το for-each
 9. Δημιουργία Προσαρμοσμένων Classes
  1. Επεξήγηση Encapsulation
  2. Δημιουργία και αρχικοποίηση προσαρμοσμένων classes
  3. Nested και Anonymous classes
  4. Σχέσεις ανάμεσα σε classes
  5. Αποθήκευση πληροφορίας σε instance variables
  6. Δήλωση instance και static methods
  7. Constructor Methods
  8. Χρήση static variables ως σταθερές (constants)
  9. Enums
  10. Casting
  11. Generics
 10. Δουλεύοντας με Κληρονομικότητα
  1. Κατανόηση Κληρονομικότητας και Πολυμορφισμού
  2. Επέκταση κλάσεων και overriding methods
  3. Δημιουργία και χρήση interfaces
  4. Χρήση αφηρημένων κλάσεων (abstract classes) και μεθόδων
 11. Common Java Libraries
  1. Διαχείριση αρχείων με το File Class
  2. Διαχείριση αρχείων με το I/O library της έκδοσης 7 της Java
  3. Διαχείριση αρχείων με το Apache Commons FileUtils
  4. Ανάγνωση ενός αρχείου κειμένου μέσω Internet
 12. Προετοιμασία μίας εφαρμογής Java για παράδοση
  1. Δημιουργία documentation με το JavaDoc
  2. Πακετάροντας classes σε JAR αρχεία
Διάρκεια & Κόστος

Το σεμινάριο είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και το κόστος είναι 250 ευρώ.

Διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: κα Μαρία Γιαμπουλάκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2811 103135, 2811 103136.

Fax.: 2811 118000

Email: giampoulaki@europeanprogress.gr

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 15:00 για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εισηγητής

Ιωάννης Ανυφαντάκης

Επαγγελματίας προγραμματιστής από το 2001 με πτυχίο και μάστερ επιστήμης υπολογιστών από τα πανεπιστήμια του Sussex και του UEA αντιστοίχως. Έχει εργαστεί σε μεγάλα και απαιτητικά έργα με εμπειρία σε ανάπτυξη desktop, mobile και web εφαρμογών έχοντας αναλάβει και εξωτερικά έργα σε ανάπτυξη για λογαριασμό της Singular Logic.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με Google τεχνολογίες, προγραμματισμό για Android και web, ενώ αρκετά χρόνια ασχολείται με τεχνικό SEO. Παρακολουθεί και παρουσιάζει τεχνολογίες της Google σε τεχνολογικά συνέδρια και ασχολείται με τη συνδιοργάνωση και το συντονισμό του Google Developers Group στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου