Με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκε το πρώτο τμήμα του σεμιναρίου “Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού” με εισηγητή τον καθηγητή και συγγραφέα κ. Δημήτρη Μπουραντά.
Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για τις ενότητες:

Ι. Ρόλοι, υπευθυνότητες και λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΙΙ. Αποτελεσματική στελέχωση και προσλήψεις των κατάλληλων ανθρώπων

ΙΙΙ. Αποτελεσματική αξιολόγηση των εργαζομένων – Διοίκηση Απόδοσης

IV. Αποτελεσματικό σύστημα αμοιβών και κινήτρων

Τα άτομα που διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό, είναι υπεύθυνα για προσλήψεις, αξιολογούν και προάγουν προσωπικό και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο πρέπει να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο.

Δείτε εδώ με ποιον τρόπο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.