Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών

Δράση: «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών»

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για ανέργους με επιδότηση έως 6.132 ευρώ!

Αντικείμενο της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων που ακολουθείται από πρόγραμμα εξάμηνης επιχορηγούμενης από τη ΔΥΠΑ απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων ηλικίας  25 – 45 ετών, με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαιούχοι του Προγράμματος Απασχόλησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 1. Υποβολή αίτησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο παραπάνω link
 2. Έκδοση απόφασης ένταξης της επιχείρησής στο μητρώο ωφελούμενων επιχειρήσεων από την ΔΥΠΑ
 3. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν ανέργους εγγεγραμμένους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης.
 4. Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών στις Πράσινες και Ψηφιακές Δεξιότητες της επιλογής του με εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ.
 5. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη του ανέργου με την υποχρέωση απασχόλησης του για διάστημα 6 μηνών με κάλυψη του κόστους από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και επιπλέον 2 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος χωρίς επιχορήγηση.

Η δράση περιλαμβάνει

 • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και πιστοποίηση, σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών, οι οποίοι έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές.
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης με σκοπό τη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν της αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις από το πρόγραμμα ΣΕΚ, που ολοκλήρωσαν και από το οποίο έλαβαν πιστοποίηση.

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 80 ώρες (τουλάχιστον 60 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως 20 ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα δοθεί σε κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και απέκτησε την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέρχεται στα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Αντικείμενα κατάρτισης

Ενδεικτικοί τίτλοι των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πρόοδος είναι:

 • Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Βασικές Δεξιότητες Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Social Media Marketing
 • Κυκλική Οικονομία
 • Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων

Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης

Το Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Πρόοδος Ο.Ε. προσφέρει συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την επιχείρηση σας κατά την υποβολή της αίτησης σας για ένταξη στο μητρώο επιχειρήσεων καθώς και επιλογή για τον υποψήφιο εργαζόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε υποψηφίου καταρτιζόμενου καθώς και πιστοποίηση στα θεματικά αντικείμενα της επιλογής του από την ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 9.00 έως τις 17.00 στα τηλέφωνα 2811 103135-6 ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα.