Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2022

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ετήσια βάση, ανακοινώνει την έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49, που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα και υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ (οι εργαζόμενοι). Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών σε συνεργασία με παρόχους κατάρτισης (εκπαιδευτικούς φορείς).

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση.

Η Ευρωπαϊκή Πρόοδος πρόκειται να υλοποιήσει τα επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ έτους 2022. Οι καταρτιζόμενοι θα καταρτιστούν δωρεάν και επιπλέον θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης (σύνολο 200 ευρώ για 40 ώρες μαθήματος).

Τα μαθήματα θα είναι διά ζώσης (φυσική παρουσία) και διεξάγονται εκτός ωραρίου εργασίας.

ΛΑΕΚ 1−49

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ως εκπαιδευόμενοι έχουν:

 • α) όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέχρι και 49 εργαζόμενων και ο εργοδότης τους αποδίδει όλες τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.
 • β) οι εργαζόμενοι με μη σταθερή εργασία/ σταθερό εργοδότη ή άνεργοι που όμως έχουν κατ’ ελάχιστο 50 (πενήντα) ένσημα κατά την περίοδο 1/01/2021 έως 31/12/2021. (Η συμμετοχή ανέργων στο πρόγραμμα δεν επηρεάζει το καθεστώς ανεργίας τους)

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα αντικείμενο από τα παρακάτω:

 • Πωλήσεις & Marketing
 • Front & Back Office
 • Οροφοκομία & service – Πρώτες βοήθειες
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση & επικοινωνία με τον πελάτη – Πρώτες βοήθειες
 • Διαχείριση Συγκρούσεων & Δύσκολων Περιστατικών – Πρώτες βοήθειες
 • Οργανωτικές δεξιότητες & εργαλεία
 • Μισθοδοσία – My data
 • Λογιστική – My data
 • Social Media

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης

Στα  προγράμματα κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των   εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους.
 • απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους
 • το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δε χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δε χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

Όροι υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως  τέλος του χρόνου (υπάρχει δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

 • Τα  προγράμματα  υλοποιούνται  σε  δομές  Πιστοποιημένων  από  τον ΕΟΠΠΕΠ  Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (πρώην ΚΕΚ).
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (εκτός από Κυριακές και άλλες επίσημες αργίες).
 • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, έχουν διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες και ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
 • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα.
 • Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δε λειτουργούν γιατί δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης εκτός ωραρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τον εργαζόμενο που θα συμμετάσχει μέσω της επιχείρησης στην οποία εργάζεται:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης
 3. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία Τραπεζικού Βιβλιαρίου
 5. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 6. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα).
 7. Επίσημο έντυπο όπου φαίνεται το ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ

Μόνο για τους εποχικούς εργαζόμενους, λύση της σύμβασης της προηγούμενης περιόδου.

 

Για τον «ανεξάρτητο» εργαζόμενο (που δε θα συμμετάσχει μέσω της επιχείρησης στην οποία εργάζεται) :

 

 1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενου
 3. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία Τραπεζικού Βιβλιαρίου
 5. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

 

 1. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το

Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό  σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα)

 

 1. Βεβαίωση ενσήμων για το έτος 2021 (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο)

Για τον «ανεξάρτητο» εργαζόμενο (που δε θα συμμετάσχει μέσω της επιχείρησης στην οποία εργάζεται), ΑΙΤΗΣΗ  στην οποία πρέπει να επισυναφθούν:

 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Βιβλιαρίου
 3. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό  σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα)
 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ.
 5. ΑΜΚΑ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Πρόοδο στο 2811 103135 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 -17:00)