Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Τι είναι το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών;

Το «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» είναι το άτομο εκείνο που διαθέτη τη γνώση και τη κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την χρηματοοικονομική επιστήμη. Ασχολείται κυρίως με χρηματοοικονομικά προϊόντα, με τις αγορές ομολόγων, μετοχών και χρήματος, με τις μεθόδους αγοραπωλησίας ρέπος, αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών και διεθνών νομισμάτων.

Μέσα από μία σειρά πολύπλοκων διαδικασιών, οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές, φροντίζει για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων των επενδυτών που είναι πελάτες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.

 Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στο ΙΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος το «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» είναι σε θέση να:

 Ενημερώνει με πληροφορίες τους πελάτες του για την κατάσταση στις αγορές δίνει συμβουλές για τις σχετικές εμπορικές δραστηριότητες

 Διαπραγματεύεται και να κλείνει συμφωνίες όλων των ειδών τις εμπορικές συναλλαγές για μεμονωμένους επενδυτές ή και επιχειρήσεις στο ΧΑΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών)

 Ερευνά για όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές

 Τηρεί έγγραφα και ειδικές συμβάσεις δεδομένων σχετικά με τους πελάτες

 Διεκπεραιώνει αγοραπωλησίες

 Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε:

[ultimate_icon_list icon_size=”20″ icon_margin=”7″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ασφαλιστικές Εταιρίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ασφαλιστικά Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Τράπεζες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Υπουργεία Εμπορίου και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Μεγάλα Πρακτοριακά Γραφεία Παραγωγής Ασφαλίσεων[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Αλλοι ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Γραφεία Αντιπροσώπευσης Ασφαλιστικών Εταιριών του Εξωτερικού (Ευρωπαϊκής Ένωσης)[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Γραφεία Αντιπροσώπευσης Αντασφαλιστικών Εταιριών[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Γραφεία Συμβούλων Αναλογιστών[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Γραφεία χρηματοοικονομικών συμβούλων[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα η οποία χρειάζεται χρηματοοικονομικό στέλεχος.[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι,ΙΙ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία