Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Τι είναι το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας;

Η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων είναι αυτή που καθορίζει την διοικητική και οικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οργανισμού. Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» καλείται να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Σε μια επιχείρηση το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» είναι αυτό που αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία αλλά και την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης. Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης του στελέχους είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να αναρριχηθεί σε υψηλόβαθμες θέσεις στην ιεραρχία της επιχείρησης λαμβάνοντας τις ανάλογες οικονομικές αποδοχές.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» είναι σε θέση να:

 χρησιμοποιεί τις γνώσεις στατιστικής, οικονομικών μαθηματικών και χρηματοοικονομικών για την ανάλυση στοιχείων της επιχείρησης

 δρα υποστηρικτικά σε τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού

 συμμετέχει στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων εργαζομένων

 παρακολουθεί τις φορολογικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης

 εφαρμόζει τη Γενική και Ειδική Λογιστική, με τη χρήση λογισμικών πακέτων

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Με τις γνώσεις που αποκτούν, τα στελέχη έχουν ευρύ πεδίο αναζήτησης εργασίας, ώστε να κατευθύνονται σε επιλογές ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Το Κρατικό Δίπλωμα δίνει το δικαίωμα συμμετοχής και μόρια στις προσλήψεις του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ. Ο σύγχρονος manager μετά την αποφοίτησή του θα είναι σε θέση να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί σε :

[ultimate_icon_list icon_size=”20″ icon_margin=”7″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]ΔΕΚΟ & δημόσιους οργανισμούς[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Τράπεζες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Διοικητικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Εταιρίες παροχής υπηρεσιών[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Πολυεθνικές εταιρείες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Χρηματιστηριακές εταιρείες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ναυτιλιακές[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Βιομηχανίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ασφαλιστικές εταιρείες[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία