Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)

Τι είναι το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας;

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το υπεύθυνο άτομο που εκτελεί έγκαιρα και με υπευθυνότητα τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία η αλυσίδα προμηθευτή – πελάτη. Το άτομο αυτό λοιπόν, θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά, με ασφάλεια, καθώς επίσης θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και των πόρων. Ουσιαστικά είναι το άτομο που κατευθύνει την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής εξασφαλίζοντας επαρκείς ποσότητες προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη του όλους τους περιορισμούς που αφορούν τα όρια των δυνατοτήτων παραγωγής κυρίως των προμηθευτών.

Ο κλάδος των Logistics αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και συνεχώς αναπτυσσόμενους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας, καθώς πρόκειται για τομέα ιδιαίτερα κρίσιμη όσον αφορά την ομαλή λειτουργία αλλά και κερδοφορία μιας επιχείρησης.

Η εφοδιαστική συμπεριλαμβάνει όλους τους εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, που μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) και πελάτες.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» θα είναι σε θέση να:

 φροντίζει τη διάθεση των υλικών στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

 αξιοποιεί όλους τους διατιθέμενους πόρους, έμψυχους και υλικούς

 εξασφαλίζει τη διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή

 υποστηρίζει την παραγωγή με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση υλικό

 διασφαλίζει τις προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού ώστε να υλοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Με την αύξηση του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων, οι προοπτικές για το επάγγελμα διαφαίνονται θετικές. Οι αμοιβές θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Οι Διαχειριστές Διανομείς μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα σε εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διανομής. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία διανομών για λογαριασμών άλλων εταιρειών. Παράλληλα, είναι δυνατόν να απασχοληθούν σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ, ή άλλες μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης. Μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, είναι δυνατή η απασχόληση σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ “LOGISTICS” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS
 • ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3PL – 4PL
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • LOGISTICS INTERGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία