Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Τι είναι το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου –Φοροτεχνικού Γραφείου;

Το «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου –Φοροτεχνικού Γραφείου» ασχολείται κυρίως με την εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής , Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογικής, με σκοπό την σωστή υποστήριξη κάθε Λογιστικού Γραφείου μέσα από τα σύγχρονα ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα. Το επάγγελμα του «Μηχανογραφημένου Λογιστή» παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά απορρόφησης επαγγελματικής αποκατάστασης από τις επιχειρήσεις ,γεγονός το οποίο συνεπάγεται την άμεση προοπτική εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον χρόνο αποφοίτησης του σπουδαστή.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου –Φοροτεχνικού Γραφείου» είναι σε θέση να:

 συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσης & στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

 εφαρμόζει διατάξεις φορολογικής νομοθεσίας & νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης

 εκδίδεις, κωδικοποιείς, μηχανογραφείς και ελέγχεις τα παραστατικά της οικονομικής μονάδας

 ελέγχει τα λογιστικά βιβλία & κάθε οικονομική κατάσταση

 εφαρμόζει τις αρχές & τους κανόνες που διέπουν τη Γενική και την Αναλυτική Λογιστική

 γνωρίζει τις αρχές του Αστικού Δικαίου & εφαρμόζεις την ισχύουσα φορολογική, εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία

 χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα για την καταχώριση & την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών

 αναφέρει κάθε παρατήρηση ή δυσλειτουργία του συστήματος ροής πληροφοριών, προτείνοντας βελτιώσεις

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμα και ατομική, έχει ανάγκη από τις υπηρεσίες του λογιστηρίου. Οι μεγάλες εταιρίες, οι τράπεζες και όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν οργανωμένα λογιστήρια με πολυάριθμο προσωπικό σε πλήρη ιεραρχία.

Με το δίπλωμα του ΙΕΚ οι απόφοιτοι εγγράφονται στο οικονομικό επιμελητήριο και μπορούν να ξεκινήσουν και να εξελιχθούν στην καριέρα τους ή να αξιοποιήσουν το δικαίωμα έναρξης ατομικής επιχείρησης.

Το Δίπλωμα δίνει δικαίωμα συμμετοχής με μόρια στις προκηρύξεις του Δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ. Ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου μπορεί να απορροφηθεί σε ποικίλους χώρους εργασίας:

[ultimate_icon_list icon_size=”20″ icon_margin=”7″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]ΔΕΚΟ & δημόσιους οργανισμούς[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου, μικρές ή μεγάλες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Πολυεθνικές εταιρίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Τράπεζες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Λογιστικά γραφεία[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Φοροτεχνικά γραφεία[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι ,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I, II
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία