Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (marketing)

Τι είναι το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (marketing);

Το «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων(marketing)» είναι απαραίτητο σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου δραστηριοποίησης αλλά και μεγέθους. Με εφόδιο τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευση του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, δημιουργεί, θέτει και υιοθετεί τις κατάλληλες στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχείρησης προκειμένου αυτή να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Απασχολείται σε Τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων(marketing)»   είναι σε θέση να:

 διεξάγει έρευνες αγοράς, συλλέγοντας πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία

 επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο, στον καταναλωτή, στον ανταγωνισμό, στα διαφημιστικά μέσα και στην αποτελεσματικότητά τους, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα

 αναλύει τις τάσεις της αγοράς και τη δυναμική της επιχείρησης και διατυπώνεις προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης

 καταρτίζει και διαχειρίζεσαι τον προϋπολογισμό (budget) του marketing της επιχείρησης, κατανέμοντας πόρους στις διάφορες δραστηριότητες

 συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά

 προτείνει στρατηγικές τιμολόγησης των προϊόντων της επιχείρησης

 εμπλέκεται στις προσωπικές πωλήσεις των προϊόντων, ακολουθώντας ειδικές τεχνικές πωλήσεων

 εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων και πρακτικές δημοσίων σχέσεων

 προτείνει διαφημιστικά concepts για την επιχείρηση και τα προϊόντα της

 επικοινωνεί με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία, γραφεία δημοσίων σχέσεων, τυπογράφους, media shops, εταιρείες ερευνών, κ.ά.)

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Τα στελέχη επιχειρήσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τόσο των δημοσίων οργανισμών όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η προσφορά προϊόντων συνεχώς αναπτύσσεται, νέες υπηρεσίες εμφανίζονται στην αγορά και η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού μεγαλώνει. Οι υπηρεσίες του marketing είναι πάντα επίκαιρες και η αναζήτηση στελεχών από τις εταιρίες σταθερή.

Οι απόφοιτοι marketing του ΙΕΚ μπορούν να απορροφηθούν σε κάθε οργανωμένη επιχείρηση, και σε πληθώρα θέσεων από τους παρακάτω χώρους:

[ultimate_icon_list icon_size=”20″ icon_margin=”7″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Δημόσιοι οργανισμοί[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Χρηματοοικονομικές εταιρίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Εκδοτικοί οίκοι[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Διαφημιστικές εταιρίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Μέσα μαζικής ενημέρωσης / media[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Εταιρίες δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Εταιρίες έρευνας & ανάπτυξης[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Συμβουλευτικές εταιρίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Πολυεθνικές εταιρίες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Ξενοδοχειακές μονάδες[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΕΡΕΥΝΑ MARKETING
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 • MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MARKETING (MARKETING PLAN)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING- ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία