Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών

Τι είναι το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών;

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών», ασχολείται με θέματα που αφορούν την διαδικασία μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους οι απόφοιτοι ,είναι σε θέση να αναλάβουν και να συντονίσουν εργασίες που αφορούν όλα τα απαιτούμενα στάδια μια ασφαλούς μεταφοράς. Το «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών» έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί τόσο στον κλάδο του Τουρισμού, όσο και στον κλάδο του εμπορίου.

Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σταθερά δυναμική και οι ανάγκες εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επηρεάζουν το επάγγελμα αρνητικά, καθώς η ζήτηση της εν λόγω ειδικότητας εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων – θέσεων εργασίας που αφορούν στον τομέα των Μεταφορών.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών» είναι σε θέση να:

 Φροντίζει για ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων

 Επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο των Μεταφορών και Επικοινωνιών

 Σχεδιάζει προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Αναλύει τις τάσεις της αγοράς και τη δυναμική της επιχείρησης και κάνεις προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης

 Καταρτίζει και διαχειρίζεσαι τον προϋπολογισμό (budget) του αντίστοιχου τμήματος της επιχείρησης

 Συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμής και εφαρμογής νέων τεχνικών της αγοράς εργασίας

 Προτείνει στρατηγικές τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

[ultimate_icon_list icon_size=”20″ icon_margin=”7″][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρείες.[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Τράπεζες[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Δημόσιους Οργανισμούς[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=”Defaults-chevron-right” icon_color=”#00709c” content_font_style=”font-weight:bold;”]Δημοτικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ CARGO
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία