Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας

Τι είναι το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας;

Η Ελληνική Οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Ναυτιλία, καθώς η γεωγραφική της θέση την καθιστά κέντρο θαλάσσιων μεταφορών και εμπορικό σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας. Το γεγονός αυτό συμβάλλει καταλυτικά στην άμεση εργασιακή αποκατάσταση των σπουδαστών του συγκεκριμένου κλάδου, από την πληθώρα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ναυτιλία.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας, γνωρίζει τόσο την Ελληνική όσο και τη Διεθνή Ναυτιλία, όντας άρτια καταρτισμένος και σε υψηλή ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχώς σε κάθε αρμοδιότητα που θα αναλάβει.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας» είναι σε θέση να:

 Γνωρίζει να πρακτορεύει τη ναυτιλιακή εταιρεία

 Εργάζεται ως Στέλεχος σε ναυτιλιακή επιχείρηση

 Διαχειρίζεται ενέργειες του πλοίου όπως φόρτωση-εκφόρτωση ναυτολόγηση πληρώματος

 Αναλαμβάνει τη ναυτασφάλιση του πλοίου

 Ασχολείται με κρατήσεις- εκδόσεις εισιτηρίων, εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο

 Ρυθμίζει την ομαδοποίηση φορτίων στο πλοίο (container)

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Ναυτικός Πράκτορας.

 • Αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Υπεύθυνος για την σωστή έκβαση των ενεργειών ελευθεροκοινωνίας πλοίου.
 • Υπεύθυνος για τη ρύθμιση ομαλής διαδικασίας φόρτωσης – εκφόρτωσης πλοίου.
 • Υπεύθυνος για την καλή διευθέτηση αναγκών – προβλημάτων πλοίου – πλοιάρχου πληρώματος.
 • Ικανός για την εξεύρεση – ναυτολόγηση πληρώματος.
 • Αρμόδιος για την εξασφάλιση απόπλου – κατάπλου.

Πράκτορας Θαλασσίου Τουρισμού.

 • Εξασφάλιση απασχόλησης πλοίου με ολική – μερική ναύλωση.
 • Υπεύθυνος για την σωστή οργάνωση επιβατών όσον αφορά στην άφιξη – διακίνηση – αναχώρηση.
 • Εξασφάλιση διαμονής επιβατών.
 • Καλή λειτουργία συστήματος κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων.
 • Υπεύθυνος για την πλήρωση των κανόνων ασφάλειας επιβατών-πλοίου.

Πράκτορας εξαγωγικού Εμπορίου.

 • Προετοιμάζει και προΐσταται στη συγκέντρωση εμπορευμάτων σε μεγαλύτερες μονάδες.
 • Ρυθμίζει την ομαδοποίηση φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια (containers).
 • Υπεύθυνος έναντι των Αρχών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων.
 • Ορθή εκτίμηση και εξεύρεση προσιτού ναύλου για εξαγωγικό εμπόρευμα.
 • Γνώστης των κανόνων που διέπουν την ασφάλεια του φορτίου και υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

Πράκτορας θαλασσίων ναυτασφαλειών.

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση ναυτασφάλισης πλοίου.
 • Ικανός για να αξιολογήσει θέματα ναυτασφάλισης πλοίου και κατάρτιση συμβολαίων.
 • Μέριμνα για επιμέρους ναυτασφάλιση πλοίου, πληρώματος – φορτίου.

 

Πράκτορας Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων

 • Ικανός για την εξεύρεση δανείου με οικονομικούς και συμφέροντες όρους.
 • Ικανός για προετοιμασία και διεκπεραίωση τεχνοοικονομικής μελέτης.
 • Εμπέδωση του συνόλου των συναλλαγών με τράπεζες και ικανότητα σωστής εφαρμογής τους.
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης δανείου και αποπληρωμής.
 • Γνώστης της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου – έκδοσης μετοχών.
 • Εμπέδωση του συνόλου των συναλλαγών με τράπεζες και ικανότητα σωστής εφαρμογής τους.

Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

 • Κρίνει και αποφασίζει για την σωστή εκμετάλλευση πλοίου.
 • Κρίνει, αποφασίζει και εφαρμόζει την πολιτική για την αποτελεσματική διοίκηση ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων.
 • Αρμόδιος για την έρρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Προσωπικού.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής της ναυτιλιακής επιχείρησης – Οικονομική Διεύθυνση.
 • Γνωρίζει και επιλύει αποτελεσματικά θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικού της Ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Απαιτήσεων προς τρίτους.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Πληρωμάτων.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Ναυτασφάλισης Πλοίου.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Ναυλώσεων – Αγοροπωλησιών.
 • Στελέχωση Διεύθυνσης Εφοδιασμού – Πετρέλευσης Πλοίου.

Στέλεχος διοίκησης – ναυπηγείων.

 • Διοίκηση ναυπηγείου.
 • Οικονομική Διεύθυνση.
 • Διεύθυνση προσωπικού.
 • Διεύθυνση αγοράς ανταλλακτικών και πρώτων υλών.
 • Διεύθυνση προμηθειών.
 • Διεύθυνση δημοσίων σχέσεων.

Στέλεχος Τραπεζών – Οργανισμών.

 • Διοίκηση Τραπεζών – Οργανισμών.
 • Στελέχωση Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
 • Οικονομική διεύθυνση.
 • Διεύθυνση προσωπικού

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 • ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΑΡΧΕΙΟ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία