Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας

Τι είναι το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας;

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» απασχολείται κυρίως σε Τμήματα και Διευθύνσεις διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, μονάδων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας κυρίως οργανισμούς όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες υποστήριξης ασθενών.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» είναι σε θέση να:

 Υποστηρίζει όλες τις βαθμίδες διοίκησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη

 Συμμετέχει στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων άλλων εργαζομένων

 Χρησιμοποιεί τις γνώσεις Στατιστικής, Οικονομικών Μαθηματικών και Χρηματοοικονομικών, για την ανάλυση στοιχείων και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης

 Σχεδιάζει προγράμματα Υγείας που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού και καταρτίζεις σχετικές εκθέσεις προόδου

 Λειτουργεί υποστηρικτικά, σε τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα που ασχολούνται με την υγεία όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες υποστήριξης ασθενών.

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία