Πληροφορική

Ο Γιώργος Κουκάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι κάτοχος δυο Μεταπτυχιακών τίτλων, στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2008 εργάζεται ως καθηγητής Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια.