Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 17/96 (ΠΔ 17/96), κάθε εργοδότης που απασχολεί ή πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό, υποχρεούται να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (τεχνικό ασφάλειας).

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

[dt_sc_fancy_ul style=”tick” variation=”avocado”]

  • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

[/dt_sc_fancy_ul]

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Οι περιπτώσεις ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από Εργοδότες ή Εργαζομένους, μετά από επιμόρφωση, είναι:

– Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας), για επιχειρήσεις όπως: γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες, μεταφορές, εμπόριο, αποθηκεύσεις, τράπεζες,  διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

  • Διάρκεια σεμιναρίου 10 ώρες.
  • Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζομένους.
  • Το κόστος του ανέρχεται στο ύψος των 50 ευρώ για μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου και 70 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

– Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας επικινδυνότητας, που αφορά επιχειρήσεις που αντικείμενο: Επισκευές και συντηρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων, μεταποίηση, κατασκευές παντός είδους από ξύλο ή μέταλλο, οικοδομικά και τεχνικά επαγγέλματα: (Υδραυλικές, ψυκτικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οικοδομικές εργασίες).

  • Διάρκεια σεμιναρίου 35 ώρες.
  • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 εργαζόμενους,απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη, με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή να διαθέτει 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας.
  • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 6 εργαζόμενους,απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, σε αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του
  • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 19 εργαζόμενους,απαιτείται ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ -ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

 

Κατεβάστε την αίτηση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου εδώ και προσκομίστε την στα γραφεία μας.

 

Πληροφορίες για συμμετοχή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00.

Υπεύθυνη Προγράμματος – Πληροφοριών: κα Μαγουλάκη Άντυ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2811103135-6.

Fax.: 281118000.

Email: andymag@europeanprogress.gr