Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού για 18.000 ωφελούμενους

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για ανέργους και εργαζόμενους για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών στον κλάδο του Τουρισμού με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250 ευρώ.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Αντικείμενα κατάρτισης

Όσοι υποψήφιοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες. (250 ώρες)
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. (250 ώρες)
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη. (250 ώρες)
 • Υπηρεσίες Οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση. (250 ώρες)
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. (250 ώρες)
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA. (250 ώρες)
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων. (250 ώρες) 

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης του έργου.

Η δράση περιλαμβάνει

 • Κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών
 • Πιστοποίηση στα θεματικά αντικείμενα της επιλογής του από την ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Μέθοδος υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με  ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (O ωφελούμενος θα μπαίνει σε ειδική πλατφόρμα τις ώρες που τον εξυπηρετεί και θα μελετάει το εκπαιδευτικό υλικό για τουλάχιστον όσες ώρες προβλέπεται για την ειδικότητα που έχει επιλέξει)

Εκπαιδευτικό επίδομα

 1. Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.
 2. Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.
 3. Το επίδομα κατάρτισης καταβάλλεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης.
 4. Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.
 5. Το επίδομα είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης

Το Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπαϊκή Πρόοδος Ο.Ε. προσφέρει συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη  κατά την υποβολή της αίτησης σας για ένταξη στο μητρώο ωφελούμενων καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα με καταξιωμένους και έμπειρους εισηγητές στο αντικείμενο τους.

Αν είσαι άνεργος ή εργαζόμενος με εμπειρία στον κλάδο του Τουρισμού επικοινώνησε άμεσα μαζί μας για να σε κατευθύνουμε σχετικά με την διαδικασία υποβολής της αίτησης σου στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2811103135-6 Δευτέρα έως και Παρασκευή 09.00 – 17.00 ή στείλε μας mail στο [email protected]

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα.