Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Προγράμματα Voucher

Δράση: Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Πρόγραμμα voucher για ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα 2520€

voucher ανεργων 2019

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών σε επιλεγμένους κλάδους αιχμής (τομείς τεχνικών επαγγελμάτων) με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Τι περιλαμβάνει

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, π.χ. μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, ευεξίας-αισθητικής καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 580 ώρες.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€:

 • 1520€ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00 ευρώ/ώρα)
 • 1000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα

Αντικείμενα Κατάρτισης

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους εξής κλάδους:

 • Κλάδος Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών
 • Κλάδος Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Φροντίδας
 • Κλάδος Τουρισμού – Επισιτισμού

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα.

Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher). Αυτό σημαίνει ότι ο ωφελούμενος του προγράμματος θα πρέπει να επιλέξει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Πάροχο Κατάρτισης).

 

Λόγω των μέτρων που έχουν παρθεί εξαιτίας του COVID-19 η επικοινωνία μας για την υποβολή της αίτησης γίνεται τηλεφωνικά και μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε στη διάθεση σας για την ορθή & έγκαιρη κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος