Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Προγράμματα Voucher ανέργων

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 - 45 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.800€

voucher ανεργων 2019

Διάρκεια Προγραμμάτων

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες) και πρακτική άσκηση (200 ώρες) – περίπου 4,5 μήνες – με στόχο μεταξύ άλλων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων. Η συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 600 ώρες και περιλαμβάνει:

 • υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισηςδιάρκειας (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • απόκτηση εργασιακής εμπειρίαςδιάρκειας 200 ωρών
 • πιστοποίησητων γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Γιατί να επιλέξω την Ευρωπαϊκή Πρόοδο;

Γιατί να επιλέξω την Ευρωπαϊκή Πρόοδο;

Στην Ευρωπαϊκή Πρόοδο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική εξατομικευμένα για κάθε ωφελούμενο. Άρτια καταρτισμένος σύμβουλος εργασίας πραγματοποιεί συναντήσεις με τον κάθε ωφελούμενο χωριστά, εκτός των 2 υποχρεωτικών συναντήσεων που ορίζει το πρόγραμμα.

Σε συνεργασία με τον ωφελούμενο επιλέγεται η κατάλληλη επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα δίνεται η επιλογή στον ωφελούμενο να φτιάξει το δικό του προσωπικό επαγγελματικό πλάνο ανάπτυξης.

Αντικείμενο Κατάρτισης

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που:

 • Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 – 45 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 09.1994)
 • Έχουν Ενεργή Κάρτα Ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2).

Ποσό Επιδόματος

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα δοθεί σε κάθε ωφελούμενο ανέρχεται στα 2.800 ευρώ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 • Βεβαίωση Ανεργίας
 • Κάρτα Ανεργίας
 • Εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2017
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον Β2)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και ότι δεν έχει παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία
 • Βεβαίωση δικαιούχου ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) – (αφορά μόνο τους δικαιούχους)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (προαιρετικά)

Κριτήρια Επιλογής - Μοριοδότηση

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).
 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 110 μόρια.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων από 28.06.2019 έως και 23.08.2019.

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες για κάθε ειδικότητα

Οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ειδικότητα χωρίζονται σε βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις. Οι βασικές γνώσεις είναι ίδιες για όλες τις ειδικότητες.

 

Βασικές Επαγγελματικές γνώσεις (αφορά όλες τις ειδικότητες)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. Τεχνικές επικοινωνίες – Επιχειρηματικότητα
 2. Εισαγωγή στην πληροφορική
 3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
 4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
 5. Λειτουργικά συστήματα
 6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

 

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών: Ειδικές γνώσεις

 1. SQL
 2. Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 3. HTML/CSS/Javascript
 4. PHP
 5. Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων
 6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

 

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού: Ειδικές γνώσεις

 1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
 2. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού
 3. Τεχνολογία Πολυμέσων
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 5. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.)

 

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων: Ειδικές γνώσεις

 1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
 2. Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 3. SQL/MySQL/SQL SERVER
 4. Oracle administration
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 6. Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher). Αυτό σημαίνει ότι ο ωφελούμενος του προγράμματος θα πρέπει να επιλέξει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Πάροχο Κατάρτισης).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 9:30 έως τις 13:30 στα τηλέφωνα 2811 103135-6 ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

 

Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση στα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων επισκεφθείτε μας από κοντά στα γραφεία μας στην οδό Γερουλάνου 4, πάροδο της Λεωφόρου Κνωσού (Για περισσότερες οδηγίες κάντε κλικ εδώ.)

 

Είμαστε στη διάθεση σας για την ορθή & έγκαιρη κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Προσωπικά στοιχεία


Σύμφωνα με τον νέο γενικό Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) απαιτείται η συναίνεσή σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα  επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων και εργαζομένων που υλοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Πρόοδο και για τα οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον.