Η Ευρωπαϊκή Πρόοδος, συντονιστής εταίρος του προγράμματος με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA104-035526 και τίτλο “Ενδυνάμωση ατόμων με έμφαση τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες” στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2017, Προγράμματος Erasmus+, τομέας εκπαίδευσης ενηλίκων σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου  διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτές και συμβούλους στο Ηράκλειο.

Θεματολογία εργαστηρίου:

Σχεδιάζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη

Facilitator: Δρ. Θεόδωρος Αντωνίου, Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου

Δημιουργία προσωπικού πλάνου εύρεσης εργασίας και ανάπτυξης

Facilitator: Μαρία Γιαμπουλάκη, Διευθύντρια ΚΔΒΜ «Ευρωπαϊκή Πρόοδος»,

 

Στο εργαστήριο αυτό θα δοθεί έμφαση στις ορθές πρακτικές συμβουλευτικής που απευθύνονται σε ανέργους και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια ανέργους.

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου μετά την παρακολούθησή του θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη εργαλεία και προσεγγίσεις προκειμένου να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν τις ιδέες τους και το προσωπικό τους πλάνο ανάπτυξης.

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Πρόοδο την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00 – 20:30

 

Αριθμός θέσεων: 20 – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες για συμμετοχή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00

Τηλ. επικοινωνίας: 2811 103135-6.

Fax.: 2811 118000.

Email: giampoulaki@europeanprogress.gr