Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

ERASMUS+

Training Courses

erasmus προγραμματα
erasmus προγραμματα
erasmus programmata

Υλοποίηση προγραμμάτων

Η «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των Βρυξελλών που αποτελούν βασικό εργαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, ανταλλαγής εμπειριών και μετάδοσης καλών πρακτικών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, που παρέχει ο φορέας μας.

Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας

Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους, όπως:

  • οργανισμοί παροχής επαγγελματικής κατάρτισης
  • μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
  • εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
  • κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”
ιεκ ευρωπαικη προοδος