Η Ευρωπαϊκή Πρόοδος, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ήταν ο συντονιστής
εταίρος του προγράμματος με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA104-035526 και
τίτλο “Ενδυνάμωση ατόμων με έμφαση τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1/ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για
το έτος 2017, Προγράμματος Erasmus+.
Στην κοινοπραξία συμμετείχαν το ΚΕΚ Ανέλιξις Α.Ε. και το παράρτημα
Ηρακλείου του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο της δράσης, στελέχη, εκπαιδευτές και
σύμβουλοι των τριών αυτών φορέων πραγματοποίησαν κινητικότητα στη
Gouda (Ολλανδία) προκειμένου να εκπαιδευτούν στο Strengh-Based
Coaching & Guidance. Ο φορέας υποδοχής ήταν το In Dialogue.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης συντάχθηκε ο παρόν οδηγός προκειμένου να
βοηθήσει τα άτομα που αναζητούν εργασία να αποκτήσουν τις απαραίτητες
πληροφορίες έτσι ώστε να σχεδιάσουν το προσωπικό τους πλάνο εύρεσης
εργασίας. Επιπλέον, αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε συμβούλους αλλά και
εκπαιδευτές, καθώς μπορούν αυτές τις πληροφορίες να τις εντάξουν στο δικό
τους portfolio γνώσεων και να τις μοιραστούν με τους συμβουλευόμενους
και εκπαιδευόμενους στις συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον οδηγό οδηγός ενδυνάμωσης για ανέργους