Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπηρεσία Χρηματοικονομικής Συμβουλευτικής

Το σύγχρονο επιχειρείν επιβάλλει την ολιστική και πραγματική γνώση των οικονομικών δεδομένων από τον επιχειρηματία.

Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη αυτών συνήθως διαδραματίζουν πολύπλευρους ρόλους εντός της επιχείρησης, ενώ η πιεστική καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει να δουν και να αναλύσουν τη συνολική εικόνα της επιχείρησής τους.

Ελάχιστες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν μόνιμο συνεργάτη απόλυτα εξειδικευμένο στα οικονομικά, όπου η αρμοδιότητά του θα είναι η ανάλυση των δεδομένων και η δημιουργία επιτυχημένης στρατηγικής.

Ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Η ρεαλιστική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων και η συμβουλευτική υποστήριξη από στελέχη με πλήρη και συνολική εξειδίκευση στον τομέα αυτό θα συμβάλει αποτελεσματικά στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις διαδικασίες λειτουργίας τους, σκοπός μας είναι η μεθοδική και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

Στόχος της υπηρεσίας

Στόχος μας είναι να δώσουμε στον επιχειρηματία τις κατάλληλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να ανταπεξέλθει αλλά και να εξελίξει την επιχείρησή του μέσα σε ένα απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την ανάλυση τόσο των οικονομικών μεγεθών όσο και των εσωτερικών λειτουργιών, ο επιχειρηματίας έχει πλήρη επίγνωση των ευκαιριών αλλά και των κινδύνων τόσο εντός της επιχείρησής του όσο και στην ευρύτερη αγορά.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Οι υπηρεσίες μας

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες:

 • Αποτίμηση και αναλυτική απεικόνιση οικονομικών μεγεθών μέσω ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και πραγματικών οικονομικών στοιχείων επιχείρησης
 • Αναλυτική απεικόνιση και πρόβλεψη ταμειακών ροών
 • Αύξηση εσόδων και ρευστότητας μέσω συγκεκριμένων τιμολογιακών πολιτικών
 • Διαχείριση και επαναναδιάρθρωση υποχρεώσεων προς τράπεζες
 • Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών κινδύνων και αξιοποίηση ευκαιριών
 • Προϋπολογισμός με βάση πραγματικά μεγέθη επιχείρησης και εφαρμογή του
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συγκεντρωτικού προσωποποιημένου πληροφοριακού report προς τη διοίκηση
 • Αποτίμηση οικονομικής αξίας επιχείρησης

Βελτίωση Εσωτερικής Απόδοσης

 • Βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου
 • Προσδιορισμό & εφαρμογή Κέντρων Κόστους με σκοπό τη μείωση κόστους παραγωγής και αύξηση περιθωρίου κέρδους
 • Ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων και εκσυγχρονισμός διαδικασιών τμήματος αγορών
 • Υπολογισμός και παρακολούθηση αριθμοδεικτών λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Οι επικεφαλής

Κωνσταντίνος Μαγουλάκης

Ο Κωνσταντίνος Μαγουλάκης είναι απόφοιτος του τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» της «Σχολής Επιστημών της Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2008 εργάζεται ως Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επενδύσεων» με εξειδίκευση στην υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.). Έχοντας γνώση των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν προς αξιοποίηση τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Ταμεία, δίνει λύσεις σε ανάγκες άντλησης ρευστότητας και επενδυτικών κεφαλαίων που επιζητούν οι επιχειρήσεις.

 

 

Ηρακλής Μαραγκάκης

Ο Μαραγκάκης Ηρακλής είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως προϊστάμενος λογιστηρίου σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα του Ηρακλείου ενώ παράλληλα είναι μέλος της ομάδας του λογιστικού γραφείου Tax247.gr. Εξειδικεύεται στην πλήρη απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, ενώ εκμεταλλευόμενος τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στοχεύει στον στρατηγικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών των επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Πρόοδο και κλείστε σήμερα ραντεβού προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2811 103135

e-mail: [email protected]