Δωρεάν Μαθήματα στον Τουρισμό και στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

Το έργο Virtus είναι ένα διετές έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την δράση Erasmus + (ΚΑ3): Υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής.

Ο κύριος στόχος του  έργου «Virtus – Virtual Vocational Education and Training»  είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, πλήρως λειτουργικού εικονικού κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει  κατάλληλα σχεδιασμένα πιστοποιημένα μαθήματα.

Η «βασική προτεραιότητα»  του έργου “VIRTUS”  ικανοποιεί την προτεραιότητα 4- έναρξη λειτουργίας (εικονικής ή φυσικής)  ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπαίδευση ενηλίκων και την παροχή πιστοποιημένης μάθησης, του Strand 1 – Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το  εικονικό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα παρέχει δύο (2) modular πιστοποιημένα μαθήματα:

  1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας και
  2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Η συμμετοχή στα μαθήματα και η πιστοποίηση είναι δωρεάν για τα άτομα τα οποία επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή.

 

Η κοινοπραξία του VIRTUS PROJECT αποτελείται από 5 παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έναν οργανισμό πιστοποίησης και ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Αναλυτικά, στο έργο συμμετέχουν το ΚΕΚ EUROTRAINING (συντονιστής εταίρος) με έδρα την Αθήνα, η «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, το BEST με έδρα την Αυστρία, το FFE με έδρα την Ισπανία, το CESIE με έδρα την Ιταλία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ECQA με έδρα την Αυστρία και το Πανεπιστήμιο του AACHEN (RWTH AACHEN UNIVERSITY) με έδρα την Γερμανία.

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος, είναι οι εξής:

  1. Ο σχεδιασμός και η παράδοση ενός καινοτόμου, πλήρους λειτουργικού, εικονικού κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συνεργασία πέραν των εθνικών συνόρων, η αμοιβαία μάθηση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διευκολύνει την εκπόνηση της ποιότητας και την εύρεση αποτελεσματικών λύσεων  στις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα.

 

  1. Η ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων πιστοποιημένων μαθημάτων , τα οποία θα παρέχονται από το Εικονικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό θα καλύψει και τον στόχο που συνδεέται με την αύξηση της συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα αυτών με χαμηλή ειδίκευση, στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να ενισχυθεί η προσωπική τους ανάπτυξη και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.  Τα Modular πιστοποιημένα μαθήματα που θα παραχθούν είναι: 1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας Υπηρεσίες και 2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

 

  1. Η επικύρωση και πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω των παραπάνω μαθημάτων με βάση τα πρότυπα του ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training). Οι δύο (2) ενότητες μαθημάτων θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (EQF).

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με την Μαρία Γιαμπουλάκη [email protected]

Ακολουθήστε το έργο στο FACEBOOK και στο TWITTER.

logo erasmus