Η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο “Virtus- Virtual Vocational Education and Training”  πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου του 2016  από τον συντονιστή του έργου, τον εκπαιδευτικό οργανισμό  EUROTRAINING, στην Αθήνα.

Στην εναρκτήρια συνάντηση εκτός από τον συντονιστή εταίρο EUROTRAINING, συμμετείχαν οι 6 εταίροι του έργου, οι οποίοι είναι: CESIE (Ιταλία), Ευρωπαϊκή Πρόοδος (Ελλάδα), BEST Ινστιτούτο für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Αυστρία), FFE Fondo Formación Euskadi (Ισπανία), ECQA – European Certification and Qualification Association (Αυστρία), RWTH Rheinisch -Westfälische Technische Hochschule Aachen (Γερμανία).

Το έργο Virtus είναι ένα διετές έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την δράση Erasmus + (ΚΑ3): Υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής.

Ο κύριος στόχος του  έργου «Virtus- Virtual Vocational Education and Training»  είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, πλήρως λειτουργικού εικονικού κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει  κατάλληλα σχεδιασμένα πιστοποιημένα μαθήματα.  

Η «βασική προτεραιότητα»  του έργου “VIRTUS”  ικανοποιεί την προτεραιότητα 4- έναρξη λειτουργίας (εικονικής ή φυσικής)  ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπαίδευση ενηλίκων και την παροχή πιστοποιημένης μάθησης, του Strand 1 – Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το  εικονικό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα παρέχει δύο (2) modular πιστοποιημένα μαθήματα:

  1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας
  2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με την Μαρία Γιαμπουλάκη [email protected]

Ακολουθήστε το έργο στο FACEBOOK και στο TWITTER.

 

[dt_sc_hr_medium]

 

The Kick-off meeting for the project Virtus- Virtual Vocational Education and Training took place on the 25th and 26th  of February, 2016 hosted by the project coordinator EUROtraining, in Athens, Greece.

The Kick-off meeting brought together EUROtraining with the 6 other partner organisations which include CESIE (Italy),  European Progress (Greece), BEST Institute für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Austria),  FFE Fondo Formación Euskadi (Spain), ECQA – European Certification and Qualification Association (Austria), RTWH Rheinisch -Westfälische Technische Hochschule Aachen (Germany).

The Virtus project is a 2 year project co-funded by Erasmus+ Key Action (KA3): Support for policy reform, Prospective Initiatives Forward-Looking Cooperation Project.

 

The main aim of the “Virtual Vocational Education and Training – VIRTUS” project is the development of an innovative, fully functional virtual vocational education and training centre, which will provide appropriately designed modular certified courses in Modular Employable Skills (MES), corresponding to a wide range of circumstances such as regional growth potential and/or company restructuring.

The “main priority” that project VIRTUS addresses is Priority 4 – Opening up (virtual or physical) infrastructures of education and training institutions to adult learning and provision of modular certified learning opportunities, of Strand 1 – Education and Training field.

The project addresses Priority 4 by opening up a fully functional virtual VET center, which will provide adult learners with certified modular courses corresponding to regional needs. In particular, the virtual VET center will provide two (2) modular certified courses on:

  1. Tourism and Hospitality Services
  2. Social Entrepreneurship.

The next partnership meeting will be held in November in Bilbao, Spain hosted by VET center Fondo Formación Euskadi.

 

For further information about the project, please contact Maria Giampoulaki: [email protected]

 

Follow us on Facebook and Twitter!

 

logo erasmus