Η Ευρωπαϊκή Πρόοδος συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο “Equal Pay For All”,  το οποίο ξεκίνησε  την 1η Δεκεμβρίου 2023 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Σύμπραξη Συνεργασίας στο πρόγραμμα Νεολαία του προγράμματος Erasmus+.

Σκοπός του έργου

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται συχνά λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Οι άνδρες προάγονται επίσης πιο συχνά κατά μέσο όρο. Παρά τις πολλές προσπάθειες για να καλυφθεί το χάσμα στις αμοιβές των φύλων, παραμένει ένα πρόβλημα που φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία και που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε καθημερινή βάση.

Το έργο EqPay4all  αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα και ευαισθητοποιεί τις γυναίκες, καθώς και τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους συλλόγους νέων και γυναικών, τους εκπαιδευτικούς φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, μια πλατφόρμα στην οποία θα υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και forum συζητήσεων για τα εν λόγω ζητήματα.

Νέα & Ανακοινώσεις

Εταίροι του έργου

Επικεφαλής Εταίρος: KulturLife gGmbH (Γερμανία) www.kultur-life.de

Εταίροι:

LIDERE (Λετονία) www.lidere.lv

CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZ OSCI (Πολωνία) www.cwep.eu

Σύλλογος Γυναικών Ίριδα  (Ελλάδα)

Future Needs  (Κύπρος) www.futureneeds.eu

Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας (Κύπρος) www.cocsrngo.org

Eυρωπαϊκή Πρόοδος Ο.Ε. (Greece) www.europeanprogress.gr

Επιπλέον στοιχεία του έργου

Project number: 2023-1-DE04-KA220-YOU-000158892

Διάρκεια του έργου: 01.12.2023 to 30.11.2025

Contact: Μαρία Γιαμπουλάκη, [email protected]

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις  που εκφράζονται είναι  των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). H Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά.