Ήταν τόσο μεγάλες οι απώλειες θέσεων απασχόλησης, που υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν διπλάσιες με τις περίπου 500.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της οικονομικής «άνθησης», δηλαδή από το 2001 έως το 2008. Μπορεί την τελευταία διετία, σε απόλυτους αριθμούς να καταγράφεται αύξηση στα μεγέθη της απασχόλησης, εντούτοις δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται αναφορά για αντιστροφή του κλίματος.

Τι λέει η σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ

 

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει σχετική μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2015 με το αντίστοιχο του 2008, προκύπτει μείωση απασχολούμενων κατά 20,8% ή 956 χιλιάδες άτομα. Βέβαια, αν η σύγκριση γίνει με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 προκύπτει αύξηση απασχολούμενων κατά 3% ή 106 χιλιάδες άτομα. Η παρατεταμένη μείωση της απασχόλησης, επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες του ΚΕΠΕ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα έσοδα του κράτους, αφού μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και τα κονδύλια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα, αυξάνονται οι ανάγκες για κοινωνική προστασία.

Λόγω της κρίσης μειώθηκαν οι απασχολούμενοι, που παράγουν και εισφέρουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία και αυξήθηκαν οι άνεργοι και τα άτομα που δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Αυτή η αντίστροφη πορεία είχε ως αποτέλεσμα να μεταβληθεί αρνητικά ο δείκτης οικονομικής εξάρτησης, ο οποίος ενώ κατέγραφε τιμές κοντά στην μονάδα, από το 2012 και μετά κινείται έντονα πάνω από το 1,5 κάτι που σημαίνει ότι για κάθε έναν που εργάζεται αντιστοιχούν 1,5 άτομα που δεν εργάζονται, ακούσια και εκούσια. Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος δείκτης, αποτυπώνει το πρόσθετο βάρος που καλούνται οι απασχολούμενοι να διαχειριστούν, αφού «συντηρούν» επιπλέον άτομα.

Πηγή